Yritysvastuuraportoinnin säätely etenee EU:ssa

Yritysvastuuraportoinnin säätely etenee EU:ssa

EU Parlamentti sekä Neuvosto pääsivät 26.2.2014 yhteisymmärrykseen yritysvastuuraportointia säätelevästä tilinpäätösdirektiivin muutosehdotuksesta. Ehdotus etenee seuraavaksi Parlamentin äänestykseen, päätöstä lainsäädännöstä odotetaan Huhtikuussa.

Nyt hyväksytty ehdotus pohjautuu EU Komission 16.4.2013 antamaan tilinpäätösdirektiivien muutosehdotukseen, jossa esitettiin yritysvastuutietojen laajempaa raportointia tilinpäätöksessä. Direktiiviehdotus noudattaa EU:ssa tuttua ”comply or explain” -periaatetta, jonka mukaan jos yritys ei raportoi direktiivin määrittelemiä yritysvastuutietoja, tulee sen perustella miksi tietoja ei esitetä. Ehdotuksen mukaan yritysten edellytetään julkistavan selvityksen ei taloudellisista tiedoistaan, jossa annetaan olennaisia tietoja ainakin ympäristöä, sosiaalisia näkökohtia ja työntekijöitä koskevista seikoista, ihmisoikeuksien kunnioittamisesta sekä korruption ja lahjonnan torjunnasta. Ehdotus sisältää myös laajempaa tietoa yhtiöiden hallinto- ja johtamisjärjestelmistä, erityisesti hallituksen kokoonpanosta.

Viime keväiseen Komission ehdotukseen verrattuna säätelyn kattavuutta on täsmennetty koskemaan yli 500 henkeä työllistäviä yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä (PIE  = Public Interest Entities) kuten pörssiyhtiöt ja muut kansallisesti merkittävät yhtiöt, kuten pankit ja vakuutusyhtiöt. Nykyisellään lakimuutoksen on arvioitu koskevan n. 6000 yhtiötä EU:n laajuisesti. Ehdotukseen kaavailllun yksityiskohtaisemman maakohtaisen veroraportoinnin käsitellyä lykättiin vuoteen 2018.  Lue komission tiedonanto täältä.

Varsinaista päätöstä lakimuutoksesta odotetaan Huhtikuussa 2014. Lakimuutoksen edistymistä voit seurata täältä.