Vastuullisuus talouden ja tilinpäätöksen näkökulmasta


Vastuullisuus talouden ja tilinpäätöksen näkökulmasta


Päivä: 27.11.2020
Aika: 09:00 – 12:00
Paikka: Online

Tässä koulutuksessa:

Vastuullisuus talouden ja tilinpäätöksen näkökumista -uutuuskoulutuksessamme tarkastellaan yritysvastuusta talouden ja tilinpäätöksen näkökulmista. Koulutuksen tavoitteena on, että koulutukseen osallistunut tunnistaa ne keskeiset vastuullisuuten liittyvät tiedot, jotka ulkoinen laskenta, sijoittajat ja sidosryhmät tarvitsevat yrityksestä.

Puolen päivän mittaisessa koulutuksessa syvennyt EU:n kestävän rahoituksen luokitusjärjestelmään ja sen käytännön vaikutuksiin, ilmastoriskin tuomiin taloudellisiin vaikutuksiin, mutta samalla sen tuomiin mahdollisuuksiin. Lisäksi perehdyt uuteen GRI-verostandardiin ja vastuullisuuteen liittyviin rahoitusinstrumentteihin. Aiheita valotetaan myös case-esimerkkien avulla.

Koulutus sopii erityisesti yritysten taloushallinnon asiantuntijoille ja talouden ammattilaisille sekä taloudesta vastaaville sekä vastuullisuusraportoinnista kiinnostuneille.

Vastuullisuus tuo myös kilpailuetua, sillä vastuulliset yritykset menestyvät muita paremmin.

Koulutus toteutetaan etäkoulutuksena ja sen järjestää ST Akatemia: https://stakatemia.fi/tuote/vastuullisuus-talouden-ja-tilinpaatoksen-nakokulmista/

.

OHJELMA

8.45 Liittyminen etäkoulutukseen omalta laitteeltasi

9.00 Intro: Vastuullisuus talouden näkökulmasta ja yritysvastuun muut osa-alueet

  • Mitä yritysvastuu tarkoittaa?
  • Miksi yritysvastuu kannattaa?
  • Mikä yritysvastuussa on olennaista talouden ja tilinpäätöksen näkökulmasta?

Mikael Niskala, Senior Advisor, Mitopro Oy

9.15 EU:n kestävän rahoituksen suunnitelma

  • Mitä EU-taksonomia eli kestävän taloudellisen toiminnan luokitusjärjestelmä tarkoittaa?
  • Mitä uusia raportointivelvoitteita yrityksille ja finanssi-instituutioille on tulossa?
  • Mitä tämä tarkoittaa käytännössä yrityksille ja mitä vaikutuksia sillä on tilinpäätösraportointiin ja muiden kuin taloudellisten tietojen raportointiin
  • Mitä ovat kestävän rahoituksen instrumentit, vihreät joukkovelkakirjat ja ilmastotavoitteita edistävät vertailuindeksit?

Mikael Niskala, Senior Advisor, Mitopro Oy

9.50 Case-puheenvuoro: Kestävän rahoituksen suunnitelman vaikutukset käytännössä

Satu Kuoppamäki, ‎Senior Corporate Responsibility Manager, OP Ryhmä

Tauko klo 10.10–10.20

10.20 llmastoriskit ja mahdollisuudet

  • Miten ilmastoriskien taloudellisia vaikutuksia voidaan arvioida?
  • Ilmastoraportointi ja TCFD-suositukset

Mikael Niskala, Senior Advisor, Mitopro Oy

10.50 Case-puheenvuoro: Ilmastoriskit taloudellisessa raportoinnissa

Joni Mäkitalo, Director, Sustainability Reporting, Stora Enso

Tauko klo 11.10–11.15

11.15 Veroraportointi

  • Uusi GRI-standardi, Vero GRI 207

Mikael Niskala, Senior Advisor, Mitopro Oy

11.40 Yhteenveto ja keskustelua päivän aiheista

Mikael Niskala, Senior Advisor, Mitopro Oy

12.00 Koulutuspäivä päättyy