+358408442100
  • Suomi

Suomalaisyhtiöiden yritysvastuun mittaaminen ja raportointi huipputasolla

27
loka

Suomalaisyhtiöiden yritysvastuun mittaaminen ja raportointi huipputasolla

Suomalaisyhtiöt ovat pärjänneet hyvin viimeaikaisissa kansainvälisissä yritysvastuun mittaamisen ja raportoinnin kattavuutta ja laatua arvioivissa vertailuissa. OMX Helsinkiin listatut yhtiöt tuottavat kattavimmin maailmassa yritysvastuun perustiedot osana raportointiaan ja puolet Pohjoismaiden parhaista CDP (Carbon Disclosure Project) raportoijista on Suomesta. KPMGn  41 maata kattavan raportointivertailun mukaan Suomen 100 suurimmasta yhtiöstä 81 julkaisee yritysvastuuraportin tai vastaavat tiedot. Kaikkien vertailussa mukana olleiden maiden osalta vastaava luku on 71.

Helsinkiin listatut yhtiöt tuottavat parhaiten yritysvastuutietoa

Aiemmin tässä kuussa julkaistiin tutkimus globaaleiden pörssien ESG tunnuslukujen raportoinnin kattavuudesta ja oikea-aikaisuudesta. OMX Helsinkiin listatut suuret yhtiöt raportoivat tutkimuksessa arvioidut seitsemän tunnuslukua kattavimmin maailmassa. Raportin tulosten perusteella 39% maailman suurista listayhtiöistä raportoi kasvihuonekaasupäästönsä vuonna 2012, vastaavasti OMX Helsinkiin listatuista suurista yhtiöistä 87% raportoi nämä tiedot. Vain 3% maailman suurista listayhtiöistä raportoi tiedot 2012 kaikista analysoiduista seitsemästä yritysvastuun tunnusluvuista. Lue tutkimuksesta lisää täältä >>

Suomalaisyhtiöt hyvin edustettuna CDP Nordic raportissa

CDP Nordic 2014 raportin tulokset esitellään Helsingissä tällä viikolla. Suomalaisyhtiöt olivat hyvin edustettuina erityisesti raportoinnin laatua ja luotettavuutta arvioivassa CDLI-indeksissä, jossa 31 indeksiin valitusta yhtiöstä 15 oli Suomesta. Suomalaisyritykset CDLI-indeksissä 2014 olivat: Finnair, Fortum, Kesko, Kemira, Kone, Lassila-Tikanoja, Metso, Nokia Group, Outokumpu, Metsä Board, Stora-Enso, Tieto, UPM-Kymmene, Vaisala sekä Valmet.

Suomalaisyrityksistä ilmastotyön suoritustasoa arvioivaan CPLI arvioinnin A-listaan pääsivät mukaan Finnair, Nokia, Vaisala ja UPM-Kymmene. Yhteensä CPLI indeksiin valittiin 17 (5) yhtiötä Pohjoismaista. Suomalaisyhtiöiden CDP raportointipisteiden keskiarvo nousi 78 (2013) pisteestä 80 pisteeseen ja suorituskykyluokka oli 2014 keskimäärin B. Lue lisää analyysistämme vuoden 2013 CDP Nordic tuloksista.

Mittaaminen ja raportointi luovat pohjan toiminnan kehittämiselle

Oman suorituskyvyn luotettava mittaaminen ja raportointi luovat pohjan toiminnan kehittämiselle ja vastuullisuuden tulosten linkittämiselle liiketoimintaan. Suomalaisyhtiöillä on hyvä mahdollisuus erottua globaalissa kilpailussa ja tehdä yritysvastuun systemaattisesta mittaamisesta ja liiketoimintaan linkittämisestä entistä vahvemmin kilpailuetu. Ollaan ylpeitä saavutetuista tuloksista ja kehitetään toimintaa entistä paremmaksi.

CDP Nordic 260 raportti

CDP (Carbon Disclosure Project) julkaisi pohjoismaisia yhtiötä vertailevan CDP Nordic 2014 raportin 15.10.2014. CDP on vapaaehtoinen sijoittajalähtöinen aloite, joka kerää vuosittain tiedot mm. yritysten kasvihuonekaasupäästöistä sekä ilmastonmuutokseen liittyvistä riskienhallinnan- ja johtamiskäytännöistä sekä pisteyttää vastaukset suorituskyvyn (A-E) sekä raportoinnin tason perusteella (100-0). Vuoden 2014 CDP Nordic raportin analyysiyritykset edustavat 85% pohjoismaisten pörssi-indeksien arvosta. Pisteytyksen lisäksi CDP laatii vuosittain johtavien yritysten ’Leadership’- Indeksit perustuen kasvihuonekaasupäästöjen hallintaan ja niiden vähentämiseen liittyvien toimenpiteiden tuloksellisuuteen (CPLI – Climate Performance Leadership Index) sekä raportoinnin laadun ja avoimuuden perusteella (CDLI – Climate Disclosure Leadership Index).

Corporate Knights – Measuring Sustainability Disclosure: Ranking the World’s Stock Exchanges

Kanadalainen Corporate Knights julkaisi 14.10.2014 ’Ranking the World’s Stock Exchanges’ -raportin jossa vertaillaan suurien pörssiyhtiöiden yritysvastuutunnuslukujen raportoinnin kattavuutta ja oikea-aikaisuutta. Vertailu tehdään ns. ensimmäisen sukupolven yritysvastuutunnuslukujen osalta, joita ovat: Energiankulutus, Vedenkulutus, Kasvihuonekaasupäästöt, Jätteet, Henkilöstön vaihtuvuus, Tapaturmat ja Palkkatiedot.

Lue raportista lisää täältä >>