+358408442100
  • Suomi

Strateginen yritysvastuu -Miten tunnistat riskit ja mahdollisuudet?

Strateginen yritysvastuu -Miten tunnistat riskit ja mahdollisuudet?
8
loka

Miten tunnistat yritysvastuun riskit ja mahdollisuudet ajoissa ja tehokkaasti?

Yritysvastuuseen liittyvien asioiden strateginen merkitys korostuu jatkuvasti. Samaan aikaan toimintaympäristöstä käytössä oleva tieto ja data lisääntyvät kiihtyvällä vauhdilla.

Herättämössä pohdimme tällä kertaa yritysvastuun strategista roolia sekä toimintaympäristöstä nousevien riskien ja mahdollisuuksien tehokasta ja oikea-aikaista tunnistamista. Herättämössä murramme jäätä strategian ja yritysvastuun väliltä ja etsimme vastauksia siihen, miten linkittää toimintaympäristön muutostekijät ja kehittymässä olevat vastuullisuusasiat yrityksen strategiaan ja johtamiseen, ja miten pysyä selvillä kaikesta olennaisesta kiihtyvässä tietotulvassa.

Tilaisuuden alustajana toimii eRevalue yhtiön toimitusjohtaja Marjella Alma. Marjella haastaa yritysvastuun ammattilaiset pohtimaan omaa rooliaan yrityksen menestyksen turvaajina sekä datan ja teknologian merkitystä tulevaisuuden yritysvastuutyössä. Marjellan alustuksessa kuulemme näkemyksiä mm. seuraavista asioista:

  • Yritysvastuun kasvava strateginen merkitys – Miten tunnistaa keskeiset ESG riskit ja mahdollisuudet.
  • Tiedon ja teknologian rooli toimintaympäristön analysoinnissa – Miten ESG tieto auttaa ennakoimaan ja parantamaan suorituskykyä?
  • Miten integroida ESG analyysi osaksi yrityksen strategiaprossia – Jatkuva olennaisuusanalyysi.

Tilaisuudessa kuulemme myös ajankohtaisia esimerkkejä toimintaympäristöanalyysin merkityksestä. Alustuksen jälkeen keskustelemme yritysvastuuammattilaisten muuttuvasta roolista ja käytännön kokemuksista.

Aika: Perjantai 20.11.2015 kello 9-12
Paikka: Jäänmurtaja URHO

eRevalue on ulkoisen toimintaympäristön analysointiin erikoistunut asiantuntijayhtiö. eRevaluen kehittämä Datamaran analytiikkatyökalu automatisoi, tehostaa ja helpottaa sirpaleisen toimintaympäristötiedon koostamista ja analysointia. Datamaran analysoi  yritysten julkaisemia raportteja sekä verkkosivuja, lakitietokantoja sekä uutislähteitä reaaliaiakaisesti ja koostaa niistä ymmärettäviä visuaalisia kokonaisuuksia.