Palvelut

Palvelut


Toteutamme yhteistyössä asiakkaidemme kanssa tarkoituksenmukaisia ratkaisuja yritysvastuun tehokkaaseen johtamiseen, riippumattomasti ja joustavasti. Olemme kokeneita yritysvastuun erityisosaajia, joilla on tukena laaja kansainvälinen riippumattomien yritysvastuun ammattilaisten verkosto.

Yritysvastuun liiketoimintavaikutukset

Olennaisiin vaikutuksiin perustuvan raportointimallin kirkastaminen

Olennaisten vaikutusten tunnistaminen on kestävän kehityksen ja vastuullisen liiketoiminnan lähtökohta. Mitopro auttaa yrityksiä omaksumaan kestäviä käytäntöjä ja raportoimaan luotettavaa tietoa kestävästä kehityksestä ja vastuullisuudesta. Tunnemme keskeiset globaalit raportoinnin viitekehykset ja standardit ja tarjoamme niihin liittyviä neuvonanto- ja koulutuspalveluita. Tarjoamme parhaisiin raportoinnin käytäntöhin perustuvia ratkaisuja kokonaiskuvan ja hyötyjen ymmärtämiseksi.

Neuvonta- ja koulutuspalveluissa olemme keskittyneet seuraaviin osa-alueisiin:

 1. Muiden kuin taloudellisten tietojen raportointi (NFI-tiedot, NFRD)
 2. Olennaisuus- ja sidosryhmäanalyysi
 3. GRI-standardit
 4. Integroitu raportointi (IIRC)
 5. SASB-standardit
 6. GHG-protokolla standardien mukainen päästöraportointi
 7. YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (SDG)

Vastuullisen liiketoiminnan johtaminen

Integroitu ajattelu ja arvonluonti vastaavat kestävän rahoituksen vaatimuksiin

EU:n kunnianhimoinen kestävän rahoituksen ohjelma perustuu Pariisin ilmastosopimukseen, EU:n Green Dealiin ja YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Kyseessä on perustavanlaatuinen ajattelutavan muutos, jossa finanssiala ohjataan voimakkaasti suuntaamaan rahoitusta kestäviin kohteisiin. Muutos pakottaa yritykset raportoimaan vertailukelpoista tietoa, joka helpottaa keskustelua rahoittajien ja sijoittajien kanssa.

Mitopro on kokenut yritysjohdon keskustelukumppani integroidun ajattelun, arvonluonnin, kestävän rahoituksen ja ilmastoliiketoiminnan kysymyksissä. Tarjoamme tietoa ja osaamista kestävyystekijöiden integroimisesta liiketoimintaan, kestävän rahoituksen pelisäännöistä ja lähestymistavasta ympäristö, yhteiskuntaa ja hallintoa koskevaan ESG-dataan.

Neuvonta- ja koulutuspalveluissa olemme keskittyneet seuraaviin osa-alueisiin:

 1. Integroitu ajattelu ja arvonluonti
 2. EU-taksonomia ja kestävä rahoitus (Sustainable Finance, SFDR)
 3. Ilmastoskenaariot, riski ja vaikutusarvioinnit
 4. TCFD-suosituksen mukainen ilmastoraportointi
 5. Yritysvastuuohjelmat ja johtamisen kehittäminen

YRITYSvastuun vieminen käytäntöön

Kunnianhimoiset ja oikein mitoitetut ilmastotoimet varmistavat liiketoiminnan kehityksen ja jatkuvuuden

Päätöksenteon tueksi tarvitaan konkreettista tietoa tuloksista ja omista vaikutuksista. Datan ja evidenssin perusteella voidaan arvioida toiminnan taso suhteessa globaaleihin kestävyystavoitteisiin ja tarvittavat toimet niiden saavuttamiseksi. Kunnianhimoiset ja oikein mitoitetut ilmastotoimet ohjaavat toimintaa kohti Pariisin sopimuksen tavoitteita ja haluttua tulevaisuutta.

Mitopro tarjoaa käytännön työkalut ja kokemukseen perustuvan osaamisen tavoitteiden asettamiseen, suorituskyvyn mittaamiseen ja datan laadun ja luotettavuuden parantamiseen ja varmentamiseen.

Neuvonta- ja koulutuspalveluissa olemme keskittyneet seuraaviin osa-alueisiin:

 1. Yritysvastuun tavoitteet, mittaristot ja datan analysointi
 2. GHG-protokolla standardin mukainen päästölaskenta (Scope 1, 2 ja 3)
 3. Tuotteiden ja palveluiden hiilijalanjälki ja –kädenjälkilaskenta
 4. Tieteelliseen tietoon perustuvat ilmastotavoitteet (SBTi)

Varmennus

Varmennuksella luotettavaa tietoa päätöksenteon pohjaksi

Varmennuskokonaisuutemme rakentuu asiakkaan tarpeen ja varmennuksen kohteen vaatimusten mukaisesti. Meitä motivoi asiakkaan suorituskyvyn parantaminen pitkäjänteisesti. Varmennus tuottaa havaintoihin pohjautuvia kehitysehdotuksia toiminnan ja suorituskyvyn parantamiseksi.
Olemme riippumaton asiantuntija. Toteutamme yritysvastuuraporttien kolmannen osapuolen varmennuksia AA1000 ja ISAE3000 -standardien periaattein.

Varmennuksissa teemme yhteistyötä DNV GL Business Assurancen kanssa. Palvelumme kattavat myös kestävään rahoitukseen, Green Bond -hankkeisiin, CDP-raportointiin, toimitusketjun vastuullisuuteen sekä tuotteiden ja palveluiden vastuullisuuteen liittyvät riippumattomat todennukset.

Varmennuksen raportointikriteeristönä voi toimia esimerkiksi muiden kuin taloudellisten tietojen (NFRD) selvityksen edellyttämät tiedot, EU-taksonomian, GRI-standardien, GHG-protokollan, SASB-standardien ja TCFD-suosituksen vaatimukset.