+358408442100
  • englanti
  • Suomi

Mitopro

Tarina

Mitopro on yritysvastuun riippumaton asiantuntija, joka tuntee vastuullisen liiketoiminnan hyödyt ja auttaa asiakkaitaan saavuttamaan ne.

Mitopron osaamisen perusta on luotu vaativissa projekteissa, joita yritysvastuun kokeneet ammattilaiset Mikael Niskala ja Tomi Pajunen ovat olleet toteuttamassa yhdessä edelläkävijäyritysten kanssa. Vuosien varrella hankittu osaaminen antaa meille vahvan näkemyksen alan kehittämiseen.Linkitämme yritysvastuuasiat suoraan liiketoiminnan tekemisiin. Näin asiakas saa konkreettista hyötyä välittömästi liiketoimintaansa. Ydinosaamistamme on yritysvastuun mittaaminen ja raportointi, tiedon tuottaminen ja analysointi. Tämän tiedon jalostamme liiketoimintahyödyksi.

Mitopron palvelumalli on joustava ja ketterä. Tunnemme laajasti koko yritysvastuun kentän, ja toimimme myös globaalilla areenalla, jossa tukenamme on laaja kansainvälinen riippumattomien yritysvastuun asiantuntijoiden verkosto.

 

 

Arvot

Asiakaslähtöisyys: Olemme luotettava ja pitkäaikainen kumppani – tuomme parhaan mahdollisen asiantuntemuksen asiakkaalle kustannustehokkaasti

Osaaminen:
Olemme kokeneita yritysvastuun ammattilaisia – osaamisestamme ja kokemuksestamme rakentuvat käytännönläheiset ja liiketoimintaan sopivat ratkaisut

Luottamus:
Kaikessa mitä teemme toimintaamme ohjaavat luottamuksellisuus ja riippumattomuus, korkeat eettiset periaatteet ja luja usko oikein tekemiseen.

Henkilöt

Mikael Niskala

Olen työskennellyt yritysvastuun kehittämisen näköalapaikoilla yli kahdenkymmenen vuoden ajan. Tämä antaa mi\/srv\/mitopro\/sitee laaja-alaisen näkemyksen yritysten vastuullisuuteen. Liiketaloustieteilijänä olen aina pyrkinyt yhdistämään yrityksen vastuullisuuden ja liiketoiminnallisen menestyksen konkreettisina mittareina, tuloksina, tavoitteina ja käytännön tekoina. Alan uranuurtajana olen ollut mukana luomassa kansainvälisiä raportointistandardeja ja niiden soveltamista yrityksissä. Mi\/srv\/mitopro\/sitea on ollut ilo työskennellä niin asiakkaiden käytännön yritysvastuukysymysten parissa kuin kansainvälisen tutkijaverkoston jäsenenä, kouluttajana ja luennoitsijana. Olen ollut käynnistämässä, kehittämässä ja johtamassa yritysvastuun asiantuntijapalveluliiketoimintaa Big Four –tilintarkastusyhteisöissä ja ympäristöalan teknologiayhtiöissä. Kontaktiverkostoni yritysvastuun parissa työskenteleviin ammattilaisiin, alan akateemisiin tutkijoihin sekä eri sidosryhmiin kotimaassa ja kansainvälisesti on poikkeuksellisen laaja. Kokemukseni ja osaamiseni yhdistyvät nyt Mitopron palveluissa.

Tomi Pajunen

Tomi Pajunen

Yli 15 vuoden kokemus yritysvastuun, liiketoiminnan ja teknologian yhdistämisestä luovat vankan pohjan osaamiselleni. Olen toiminut koko urani yritysvastuun käytännön kysymysten parissa kehittäen vastuullista liiketoimintaa edistäviä ja tehostavia ratkaisuja. Minulla on vastuullisen liiketoiminnan kehityskokemusta useilta toimialoilta niin suurista kansainvälisesti toimivista organisaatiosta kuin myös pienistä ja ketteristä start-up yrityksistä. Erityisosaamistani ovat vastuullisen liiketoiminnan ja ympäristövaikutusten mittaaminen ja siihen käytetyt järjestelmät ja prosessit. Teknis-taloudellinen taustani antaa minulle erinomaisen lähtökohdan yhdistää vastuullisuuden mittaaminen osaksi liiketoiminnan johtamista ja prosesseja. Uskon vahvasti, että vastuullisen liiketoiminnan tulokset ovat mitattavissa ja niiden avulla johtaminen on tavoitteellista ja tuloksellista. Minulle on tärkeää, että tekemäni työ saa aikaan halutun muutoksen asiakkaan toiminnassa ja siitä syntyy mitattavissa olevia hyötyjä. Tätä muutosta edistän Mitopron palveluiden kautta.