Meistä

Meistä


Tarina


Mitopro on yritysvastuun riippumaton asiantuntija, joka tuntee vastuullisen liiketoiminnan hyödyt ja auttaa asiakkaitaan saavuttamaan ne.

Mitopron osaamisen perusta on luotu vaativissa projekteissa, joita yritysvastuun kokeneet ammattilaiset Mikael Niskala ja Tomi Pajunen ovat olleet toteuttamassa yhdessä edelläkävijäyritysten kanssa. Vuosien varrella hankittu osaaminen antaa meille vahvan näkemyksen alan kehittämiseen. Linkitämme yritysvastuuasiat suoraan liiketoiminnan tekemisiin. Näin asiakas saa konkreettista hyötyä välittömästi liiketoimintaansa. Ydinosaamistamme on yritysvastuun mittaaminen ja raportointi, tiedon tuottaminen ja analysointi. Tämän tiedon jalostamme liiketoimintahyödyksi.

Mitopron palvelumalli on joustava ja ketterä. Tunnemme laajasti koko yritysvastuun kentän, ja toimimme myös globaalilla areenalla, jossa tukenamme on laaja kansainvälinen riippumattomien yritysvastuun asiantuntijoiden verkosto.

Arvot


Osaaminen

Olemme kokeneita yritysvastuun ammattilaisia – osaamisestamme ja kokemuksestamme rakentuvat käytännönläheiset ja liiketoimintaan sopivat ratkaisut

Asiakaslähtöisyys

Olemme luotettava ja pitkäaikainen kumppani – tuomme parhaan mahdollisen asiantutemuksen asiakkaalle kustannustehokkaasti

Luottamus

Kaikessa mitä teemme toimintaamme ohjaavat luottamuksellisuus ja riippumattomuus, korkeat eettiset periaatteet ja luja usko oikein tekemiseen

Mikael Niskala

Olen työskennellyt yritysvastuun kehittämisen näköalapaikoilla jo kolmenkymmenen vuoden ajan. Tämä antaa laaja-alaisen näkemyksen yritysten vastuullisuuteen. Liiketaloustieteilijänä olen aina pyrkinyt yhdistämään yrityksen vastuullisuuden ja liiketoiminnallisen menestyksen konkreettisina mittareina, tuloksina, tavoitteina ja käytännön tekoina. Alan uranuurtajana olen ollut mukana luomassa kansainvälisiä raportointistandardeja ja niiden soveltamista yrityksissä. Minulla on ollut ilo työskennellä niin asiakkaiden käytännön yritysvastuukysymysten parissa kuin kansainvälisen tutkijaverkoston jäsenenä, kouluttajana ja luennoitsijana. Olen ollut käynnistämässä, kehittämässä ja johtamassa yritysvastuun asiantuntijapalveluliiketoimintaa Big Four –tilintarkastusyhteisöissä ja ympäristöalan teknologiayhtiöissä. Kontaktiverkostoni yritysvastuun parissa työskenteleviin ammattilaisiin, alan akateemisiin tutkijoihin sekä eri sidosryhmiin kotimaassa ja kansainvälisesti on poikkeuksellisen laaja. Kokemukseni ja osaamiseni yhdistyvät Mitopron palveluissa käytännönläheisiksi ratkaisuiksi.

Tomi Pajunen

Pitkä kokemus yritysvastuu- ja ympäristöasioiden, liiketoiminnan ja teknologian yhdistämisestä luovat vankan pohjan osaamiselleni. Olen toiminut koko urani yritysvastuun ja ilmastonmuutoksen käytännön kysymysten parissa kehittäen tarkoituksenmukaisia vastuullista liiketoimintaa edistäviä ja vaikuttavia ratkaisuja. Minulla on vastuullisen liiketoiminnan kehityskokemusta useilta toimialoilta niin suurista kansainvälisesti toimivista organisaatiosta kuin myös pienistä ja ketteristä start-up yrityksistä. Erityisosaamistani on ilmastonmuutoksen hillitseminen, päästömittaaminen ja -raportointi sekä tähän käytetyt järjestelmät ja prosessit. Tunnen ilmastoliiketoimintaa ohjaavat standardit ja ohjeistot ja niiden käytännön soveltamisen hyvin. Teknis-taloudellinen taustani ja kokemukseni antaa minulle erinomaisen lähtökohdan asiakkaan vastuullisen liiketoiminnan ymmärtämiseen ja kehittämiseen. Minulle on tärkeää, että tekemäni työ saa aikaan halutun muutoksen asiakkaan toiminnassa ja siitä syntyy mitattavissa olevia myönteisiä vaikutuksia. Tätä muutosta edistän Mitopron palveluiden kautta.

Yhteistyö


Mitopro vahvistaa omaa osaamistaan kumppanuuksien avulla. Toimimme yhteistyössä alamme johtavien toimijoiden kanssa. Meitä tukee myös laaja kansainvälisten riippumattomien asiantuntijoiden verkosto.

Yhteistyökumppanit


Global Reporting Initiative

Mitopro on GRI:n sertifioima paikallinen koulutuspartneri. Järjestämme GRI-standardeihin liittyviä koulutuksia ja ajankohtaisia tilaisuuksia Suomessa. Tuomme koulutuksissa esille paikallisiin raportointivaatimuksiin ja parhaisin käytäntöihin pohjautuvia ratkaisuja. Koulutuksemme ovat osa GRI Academyn tarjontaa. GRI-sertifioidun koulutuksen suorittamalla voit hankkia itsellesi GRI Certified Sustainability Professional -pätevyyden.

Hill+Knowlton Strategies

Mitopro toteuttaa yhdessä kumppaninsa Hill+Knowltonin kanssa kehityshankkeita, joissa datan ja viestinnän osaaminen yhdistyvät kokonaisvaltaiseksi vastuullisuusohjelmaksi ja -raportoinniksi. Yhteistyömme vahvistaa strategista vastuullisuutta ja tuo konkreettiset työvälineet moniuloitteiseen keskusteluun vastuullisuudesta organisaation sisällä ja ulkoisten sidosryhmien kanssa.

FIBS

Mitopro on FIBS Partneri kaudella 2021-2022. FIBS Partneriohjelmassa tuotamme vastuullisuuden raportointiin, mittaamiseen ja raportointistandardeihin liittyviä tilaisuuksia, webinaareja ja asiantuntemusta. FIBS on Pohjoismaiden suurin yritysvastuuverkosto, jonka tavoitteena on haluaa tehdä vastuullisuudesta yrityksille kilpailutekijän ja ylpeyden aiheen. Mitopro vauhdittaa yhteistyössä FIBS:n kanssa tämän tavoitteen saavuttamista.

DNV GL Business Assurance

Mitopro on DNV GL:n kumppani vastuullisuusraportien ulkoisessa varmennuksessa ja dataan liittyvissä todennuksissa. Yhteistyömme kattaa vastuullisuusstandardien mukaiset auditoinnit organisaation koko arvoketjussa ja digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisen yritys- ja tuotekohtaisen datan luotettavuuden varmistamisessa.

Työskentele kanssamme

Mitopro etsii osaavia yritysvastuun ammattilaisia vaativiin yritysvastuun kehityshankkeisiin. Jos olet kiinnostunut mahdollisuuksista työskennellä kanssamme tulevaisuudessa seuraa meitä linkedinissä ja jätä yhteystietosi meille.

Olemme myös kiinnostuneita uusista ajatuksista ja innovaatioista vastuullisen liiketoiminnan kehittämiseksi. Jos sinulla on hyvä idea ja kaipaat sparrausta idean jatkojalostamiseksi ja kaupallistamiseksi, ota meihin yhteyttä.