+358408442100
  • englanti
  • Suomi

Pitkäaikainen rahoitus ja Euroopan kestävä talouskasvu

Pitkäaikainen rahoitus ja Euroopan kestävä talouskasvu
4
loka

UUSI EUROOPPALAINEN LÄHESTYMISTAPA KESTÄVÄN KEHITYKSEN HUOMIOIMISEEN PITKÄAIKAISESSA RAHOITUKSESSA

GLOBE EU järjesti 2. lokakuuta Euroopan Parlamentissa Bryssleissä korkean tason konferenssin kestävän kehityksen roolista Euroopan talouden pitkäaikaisessa rahoituksessa. Europarlamentaarikko Sirpa Pietikäisen isännöimässä EU2020 and long-term investments. HOW TO MOBILIZE PRIVATE FINANCE in support of a resilient, low-carbon, resource-efficient and inclusive Europe? -konferenssissa puhuivat EU:n sisämarkkinoiden komissaari Michel Barnier ja ympäristökomissaari Janez Potocnik sekä useita rahoitusalan ja kestävän kehityksen sekä politiikan vaikuttajia ja asiantuntijoita.

EU komission vihreä kirja Euroopan talouden pitkäaikaisesta rahoituksesta korostaa, että pitkäaikaiseen rahoitukseen liittyvien menettelyjen toimivuus on keskeistä rakenteellisten talousuudistusten tukemisessa ja paluussa pitkän aikavälin talouskasvuun. Lisäksi yritykset tarvitsevat pitkäaikaista rahoitusta koko elinkaarensa ajan, aina yrityksen perustamisesta kasvuvaiheeseen ja kasvun ylläpitämiseen. Tässä kehityksessä kestävällä kehityksellä on merkittävä rooli Euroopan 2020 strategian ja teollisuuspolitiikan tavoitteiden mukaisesti. Haasteena on, että nykyinen säätelyviitekehys ei riittävästi ota huomioon ja tue kestävän kasvun ja resurssitehokkuuden tavoitteita. Tarvitaan uudenlaista ajattelua ja toimenpiteitä, jolla säätely ja pitkäaikaisen rahoituksen käytännöt saadaan muutettua tukemaan paremmin kestävän kehityksen tavoitteita. Konreferenssissa julkaistiin uusi euroopplainen innoavaatioyhteistyö Capital Stewardship, jonka tavoitteena on edistää kestävän kehityksen huomioimista pitkäaikaisen rahoituksen säätelyviitekehyksessä ja käytännöissä.

European Innovative Partnership – Capital Stewardship >>

Mitopron Mikael Niskala oli yksi konferenssin key note –puhujista ja alusti aiheesta: Missä määrin taloudellisten ja muiden kuin taloudellisten tietojen aiempaa suuremmalla yhdistämisellä voitaisiin tarjota selkeämpi yleiskuva yrityksen pitkän aikavälin tuloksista ja edistää parempaa sijoituspäätösten tekoa? Alustus käsitteli yritysvastuun raportointimallien, integroidun raportoinnin viitekehyksen ja raportointikäytäntöjen roolia ympäristö- ja sosiaalisen vastuun tietojen sisällyttämistä nykyistä paremmin pitkäaikaisen rahoituksen ja raportoinnin säätelyviitekehykseen.

Konferenssin esitysmateriaalit >>