+358408442100
  • Suomi

Robotit lukevat raportit – Digitalisaatiolla parempaa näkyvyyttä yritysvastuuseen

Robotit lukevat raportit – Digitalisaatiolla parempaa näkyvyyttä yritysvastuuseen
24
touko

Shifting ice & rising tides: a closer look into Finnish preparedness for the EU Directive on Non-Financial Reporting – Raportti on Mitopron ja eRevalue teknologiayhtiön yhteishanke, eRevalue Datamaran™ analyysityökalu perustuu Natural Language Processing (NLP) teknologiaan, jonka avulla voidaan analysoida suuria tietomassoja tehokkaasti, läpinäkyvästi ja vertailukelpoisesti. Tämänkaltaiset analyysityökalut mahdollistavat mm. sijoittajille entistä kattavamman kokonaiskuvan luomisen yritysten arvonluontiin vaikuttavista riskeistä ja mahdollisuuksista tehokkaasti.

Suomalaisyritykset ovat raportoineet yritysvastuustaan jo pitkään, raportoinnin ongelmana pidetään yleisesti sitä että raporttien kiinostavuus on pieni eikä vaivalla kerätty tieto päädy sitä tarvitsevien sidosryhmien käyttöön. Samaan aikaan EU:n Non-Financial-direktiivi alkaa vaatia osalta suomalaisyhtiöitä pakollista raportointia yritysvastuuseen liittyen. Halusimme kokeilla onko, mahdollista käyttää uudentyyppisiä analyysityökaluja yritysvastuuseen liittyvien kysymysten analysointiin.

Tutkimuksemme tavoitteena oli tuottaa uudenlaista vertailukelpoista ja faktapohjaista tietoa päätöksenteon tueksi sekä vastata kysymykseen ‘Ovatko suomalaisyhtiöt valmiita EU:n Non-Financial direktiivin mukaiseen pakolliseen raportointiin?’.  Saadaksemme vastauksen tunnistimme 20 direktiivissä mainittua yritysvastuun näkökohtaa, joiden raportointia ja painoarvoa kohdeyritysten vuosien 2010-2015 välillä julkaisemissa raporteissa eRevalue analysoi Datamaran™ analyysityökalullaan. Analyysi luokittaa näkökohtien painoarvon niiden esiiintymistiheyden lisäksi mm. sen perusteella, mainitaanko asia esimerkiksi Toimitusjohtajan katsauksessa tai Hallituksen toimintakertomuksessa.

Raportista löydät Datamaran analyysityökalun tuottaman HeatMap-esityksen, joka tiivistää vuosien 2010-2015 aikana julkaistujen satojen raporttien ja kymmenientuhansien sivujen tiedot yhteen näkymään direktiivissä tunnistettujen näkökohtien painoarvoista yhtiöittäin.

Ovatko suomalaisyhtiöt valmiita?

eRevaluen analyysin perusteella suurimmat suomalaisyhtiöt ovat pääosin valmiita direktiivin mukaiseen pakolliseen raportointiin. Yli 90 % tutkituista yhtiöistä raportoi yritysvastuutietoja osana vuosiraportointiaan, lisäksi yli 60% yrityksistä raportoi tietoja 15 (20) analysoidun näkökohdan osalta. eRevaluen analyysin mukaan:

  • Suomalaisyhtiöiden raportointi painottuu ympäristö-, työterveys- ja turvallisuus sekä työsuhdeasioihin, joista raportoi yli 70 % kohdeyrityksistä.
  • Vuosien 2010 – 2015 aikana julkaistujen raporttien välillä raportointi on lisääntynyt eniten ihmisoikeuksiin, monimuotoisuuteen, korruption vastaisuuteen, verokäytäntöihin sekä veden käyttöön ja tehokkuutteen liittyvien näkökohtien osalta.
  • Kehitettävää löytyy erityisesti paikallisyhteisövaikutusten, maankäytön sekä verokäytäntöihin liittyvän raportoinnin osalta.

Lisäksi:

  • Suurimpien yritysten osalta riippumattomasti varmennettuja tietoja julkaisee 60 % yrityksistä.
  • Puolet tutkimuksen kohdeyrityksistä julkaisee ei-taloudelliset tietonsa samaan aikaan tilinpäätöstietojen kanssa.