+358408442100
  • Suomi

CDP ja DJSI 2013 tulokset julkaistu

12
syys

Sekä Carbon Disclosure Project että Dow Jones Sustainability Index julkaisivat tänään omat arvionsa yritysten vastuullisen liiketoiminnan suorituskyvystä.

Carbon Disclosure Project (CDP) julkaisi Global 500 raporttinsa, missä arvioidaan maailman 500 suurimman yrityksen vaikutusta ilmastonmuutoksen sekä riskitasoa siihen liittyen. CDP on vapaaehtoinen sijoittajalähtöinen aloite, joka kerää vuosittain tiedot yritysten kasvihuonekaasupäästöistä sekä ilmastonmuutokseen liittyvistä riskienhallinnan- ja johtamiskäytännöistä. Global 500 raportin keskeiset havainnot olivat:

1. Maailman 50 suurimman kasvihuonekaasupäästäjän päästöt ovat kasvaneet vuodesta 2009, näiden yritysten yhteiset kasvihuonekaasupäästöt edustavat lähes kolmea neljäsosaa kaikista Global 500 raportin piirissä olevien yritysten päästöistä.

2. Yritysten raportointi arvoketjussa tapahtuvista epäsuorista päästöistä (Scope 3) ei keskity tarpeeksi olennaisiin ja merkittäviin päästöihin.

3. Ilmastonmuutosasioiden liitäminen osaksi palkitsemisjärjestelmiä erityisesti hallitustasolla on tehokkain ohjauskeino päästöjen vähentämiseksi ja ilmastonmuutostyön jalkauttamiseksi.

Global 500 raportissa ei tänä vuonna ollut mukana yhtään suomalaisyritystä. Pohjoismaisten yritysten suorituskykyä arvioiva CDP Nordic raportti julkaistaan myöhemmin tänä syksynä.

Lataa CDP Global 500 raportti>>

Dow Jones Sustainability Index (DJSI) on vastuulliseen liiketoimintaan keskittyvän analyytikkoyhtiö RobecoSamin ja maailman suurimman osakeindeksien laatijan S&P Dow Jonesin kestävän kehityksen suorituskykyyn keskittyvä osakeindeksi. Vastuullisen liiketoiminnan osakeindeksit tarjoavat sijoittajille mahdollisuuden sisällyttää yritysvastuuasiat omiin sijoitusportfolioihinsa sekä toimivat yritysvastuun parhaiden käytäntöjen edistäjinä.

DJSI indeksiarvioinnit kattavat yritysten taloudellisen-, sosiaalisen- ja ympäristövastuun ulottuvuudet ja perustuvat arviointiin valittujen yritysten haastatteluihin sekä toimitettuihin suorituskykytietoihin. DJSI valitsee analyysinsä perusteella vuosittain jokaisen toimialan parhaat yritykset ja sisällyttää ne indeksiinsä. DJSI osakeindeksiin 2013 valitut toimialojensa parhaat yritykset löydät alta.

Lisätietoja DJSI indeksien 2013 tuloksista>>

Mitopron keskeinen osaamisalue on yritysvastuun liiketoimintavaikutusten analysointi. Autamme asiakkaitamme tunnistamaan oman liiketoiminnan kannalta olennaiset asiat ja tuottamaan niistä tietoa. Mitopro jalostaa yritysvastuutiedosta liiketoimintahyötyä.