+358408442100
  • englanti
  • Suomi
21
elo

Osaamo 8.10.2020 – Olennaisuus

Double materiality – Mikä se on? Yritysvastuun kehittyessä ja erityisesti sijoittajien ja rahoitusmaailman kiinnittäessä entistä enemmän huomioita yritysten vastuullisuuteen myös olennaisuuden arviointi kehittyy. Olennaisuuden arviointiin on viimeaikoina kehitetty uusia lähestymistapoja.  Osaamossa 8.10.2020 tutustumme erilaisiin tapoihin määrittää olennaiset yritysvastuun asiat ja pureudumme ”Double Materiality” käsitteeseen ja siihen mitä se tarkoittaa käytännössä. Kuvauksen EU:n tilinpäätösdirektiivin ohjeesta ja …

4
syys

Ihmisoikeudet yritystoiminnassa – Osaamo 18.11.2015

Ihmisoikeuksien integrointi yritystoimintaan ja ihmisoikeusvastuun raportointi   Ihmisoikeudet ovat keskeinen osa yritysvastuuta. YK:ssa vuonna 2011 vahvistetuista yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevista ohjaavista periaatteista on tullut ihmisoikeuksiin liittyvää yritysvastuuta ohjaava globaalistandardi. Peri­aatteet linjaavat yrityksille velvoitteen kunnioittaa ihmisoikeuksia yritystoiminnassa ja tarjoavat välineitä tämän yritys­vastuun konkretisoimiseksi. Ihmisoikeuksiin liittyvät asiat ovat osa Global Reporting Initiative -raportointiohjeistoa ja sisältyvät EU:n tilinpäätösdirektiivin ...
4
elo

Syksyllä tapahtuu – Osaamo ja uudet kumppanuudet

Syksyllä Tapahtuu Syksyllä käynnistämme suosittujen Herättämö keskusteluiden rinnalle uuden yritysvastuukoulutusten sarjan Osaamon. Osaamosta saat mukaasi tiiviin ja käytännönläheisen katsauksen yritysvastuujohtamisen eri osa-alueisiin. Osaamossa ratkomme yritysvastuun haasteita ja tunnistamme parhaita käytäntöjä uudella ja innostavalla tavalla. Olemme kuluneen vuoden aikana solmineet uusia kumppanuuksia, joiden avulla laajennamme palvelutarjontaamme sekä eritysosaamisella että yritysvastuun tehokkailla työkaluilla. Lue lisää varmennusyhteistyöstä DNV-GL ...
17
helmi

Yritysvastuun liiketoimintavaikutukset

Kirjoitus julkaistiin ensimmäisen kerran Aalto PRO blogissa. Mitopron Mikael Niskala kouluttaa Aalto PROn MEMA Pro -koulutusohjelmassa Yritysvastuun liiketoimintavaikutusten mittaaminen korostuu tulevaisuudessa Yritysvastuun yhteiskunnallinen ja liiketaloudellinen merkitys kasvaa koko ajan. Taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen, ympäristövastuu ja liiketoiminan eettisyys ovat yhä useamman sidosryhmän kiinnostuksen kohteena. Haasteena on kuitenkin vastuullisuuden ja sen liiketoimintavaikutusten mittaaminen. Yhteiskunnallinen kehitys luo …

27
syys

Yritysvastuu – raportointi ja laskentaperiaatteet kirja on julkaistu

Mitopro kiittää kirjan kolmatta kirjoittajaa Kaisa Tarna-Mania, kirjan julkaisijaa KHT-Mediaa sekä kaikkia kirjanjulkistustilaisuudessa olleita. Toivomme kirjasta olevan hyötyä niin yritysvastuun ammattilaisille päivittäisessä työssään kun aiheeseen vielä perehtymässä oleville. Nautinnollisia lukuhetkiä yritysvastuun parissa! Tilaa kirja täältä >>
16
syys

Yritysvastuu EU Agendalla

Yritysten vastuullisuutta koskevan strategiansa mukaisesti EU antoi keväällä tilinpäätösdirektiivien muutosehdotuksen, jossa esitetään yritysvastuutietojen laajempaa raportointia tilinpäätöksessä. Direktiiviehdotus noudattaa EU:ssa tuttua "comply or explain" -periaatetta, jonka mukaan jos yritys ei raportoi direktiivin määrittelemiä yritysvastuutietoja, tulee sen perustella miksi tietoja ei esitetä. Ehdotuksen mukaan yritysten edellytetään julkistavan toimintakertomuksessaan selvityksen, jossa annetaan olennaisia tietoja ainakin ympäristöä, sosiaalisia näkökohtia ...
12
syys

CDP ja DJSI 2013 tulokset julkaistu

Sekä Carbon Disclosure Project että Dow Jones Sustainability Index julkaisivat tänään omat arvionsa yritysten vastuullisen liiketoiminnan suorituskyvystä. Carbon Disclosure Project (CDP) julkaisi Global 500 raporttinsa, missä arvioidaan maailman 500 suurimman yrityksen vaikutusta ilmastonmuutoksen sekä riskitasoa siihen liittyen. CDP on vapaaehtoinen sijoittajalähtöinen aloite, joka kerää vuosittain tiedot yritysten kasvihuonekaasupäästöistä sekä ilmastonmuutokseen liittyvistä riskienhallinnan- ja johtamiskäytännöistä. Global ...
4
syys

Yritysvastuun ajankohtaisseminaari 27.9.2013

Mitopron Mikael Niskala on puhujana KHT-Median järjestämässä yritysvastuun ajankohtaiskoulutuksessa. Mikael käy koulutuksessa läpi uuden GRI G4 raportointiohjeiston ja sen vaikutukset raportointiin.  Lue alta Ajankohtaista yritysvastuun raportoinnissa koulutuksesta lisää. KHT-Media julkaisee Seminaarin yhteydessä Yritysvastuu - Raportointi ja Laskentaperiaatteet kirjan. Ajankohtainen uutuuskirja käsittelee yritysvastuun raportointiprosessin käytännön toteuttamista, liittymäkohtia taloudelliseen raportointiin sekä yritysvastuuasioiden liiketoiminnallisen merkityksen analysointia. Kirja esittelee ...
1
syys

Mitopro aloittaa toimintansa

Mitopro on yritysvastuun riippumaton asiantuntija, joka tuntee vastuullisen liiketoiminnan hyödyt ja auttaa asiakkaitaan saavuttamaan ne. Mitopron osaamisen perusta on luotu vaativissa projekteissa, joita yritysvastuun kokeneet ammattilaiset Mikael Niskala ja Tomi Pajunen ovat olleet toteuttamassa yhdessä edelläkävijäyritysten kanssa. Vuosien varrella hankittu osaaminen antaa meille vahvan näkemyksen alan kehittämiseen.Linkitämme yritysvastuuasiat suoraan liiketoiminnan tekemisiin. Näin asiakas saa konkreettista …